Vishay ERO MKT 1826 150nF/63V 5%

Vishay ERO MKT 1826 150nF/63V 5%
Производитель: Vishay Intertechnology
Доступность: 50 в наличии
€0,31

Vishay ERO MKT 1826 150nF/63V 5% Лист данных

Ключевые слова