Vishay ERO MKT 1826 4.7nF/63V 5%

Vishay ERO MKT 1826 4.7nF/63V 5%
Производитель: Vishay Intertechnology
Доступность: 100 в наличии
€0,33

Vishay ERO MKT 1826 4.7nF/63V 5% Лист данных

Ключевые слова