Nichicon VX(M) 4.7uF 25V

Nichicon VX(M) 4.7uF 25V
Производитель: Nichicon Corporation
Доступность: 200 в наличии
€0,06

Nichicon VX(M) 4.7uF 25V Лист данных