Philips KS443 Polystyrene 2nF 63V 1%

Philips KS443 Polystyrene 2nF 63V 1%
Производитель: Philips
Доступность: 50 в наличии
52,55 ₽

Philips KS443 Polystyrene 2nF 63V 1% Лист данных

Ключевые слова